• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://twitter.com/rumelibalkanfed

                      
RUMELİ BALKAN DERNEKLERİ FEDERASYONU

Süheyl ÇOBANOĞLU
suheylc@yahoo.com
BU MİLLET !!!
05/04/2013
Bin yıldır bir arada ve kardeşlik hukuku içinde yaşayan ve “Türk Milleti” olarak tanımladığımız insan topluluğu üzerinde kurgulanan küresel komplo hergün bir yerden kendini gösteriyor.Yeni anayasa yapım sürecinde tartışılan konulardan biri de vatandaşlık tanımı üzerinden yürütülen “Türklük tartışması”!!!Türkiye Cumhuriyeti, Balkanlar’dan, Anadolu’ya , Kafkaslar’a, Ortadoğu’ya ve hatta Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada hükümranlık süren Osmanlı imparatorluğunun mirasını devraldığından en az bin yıldır beraber yaşadığımız bazıinsanlarımızın farklı etnik kökenlerden olması son derece doğaldır.Bugüne kadar etrafımızda varolan değişik etnisiteden vatandaşlarımızın soyunu inkar etmesi elbette beklenemez ve biz de onlara saygı duyuyoruz. Ancak dünyada var olan her milletin adı olduğu gibi kimilerinin “bu millet” tanımlamasıyla ifade etmeye çalıştıkları insanların da bir adıvardır ve ona TÜRK MİLLETİ denir.Türk Milleti’nin hassasiyetini kırmak, “Türk”kavramını itibarsızlaştırmak, pörsütmek, değerinin yitirilmesini sağlamak ve“Türk Milleti” kavramını Anayasadan çıkarmak bu ülkeye yarar sağlamayacaktır.
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı geçen gün yaptığı bir konuşmasında; "Birileri ben Kürt'üm diyecek diye ben Türklük'ten çıkamam" diyerek en güzel cevabı verdi. ''Coğrafyayla kimlik edinilmez.
Mesela Fransa memleketin adıdır. Hiç kimseye Fransa'dan türeme bir isim verilmez. Bizim adımızın da Türkiye'den mülhem olması şart değil.
Türkiye bir memleketin adıdır. "Türkler'in ülkesi" demektir. Eskiden Türkmen de denildiği için Anadolu'ya "Türkmenya" , "Turkia" veya "Türkmeniya" diye 12.asrın İtalyanları ad koymuştur.
 Bugün Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya başta olmak üzere Dünyanın her yerinde yaşıyan TÜRKLERE ne diyeceğiz.Kürt , Kürdüm diyor da Türk deyince neden ırkçılık oluyor? Kimse saptırmasın haklı olarak Türkler de kimliklerine bu saygıyıbekliyor.
Yeniçağ gazetesinden Arslan Bulut’un yazdığı ; Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene” sözüyle felsefesini ve “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran halka Türk Milleti denilir” sözüyle tanımını yaptığı Türk kimliği inkar edilemez bir gerçektir.
“Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü” ifade eden mevcut Anayasamız; Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ile onun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda; “Hiçbir faaliyetin Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, karşısında korunma göremeyeceğini” belirtmiştir…
“Türk Milleti” ve “Türk”kavramlarının bir etnisiteyi veya bir ırkı ifade etmediğini özellikle sosyoloji bilimi açısından “millet” kavramını karşılayan bir topluluğu ifade ettiği unutulmamalıdır.
Zaman gazetesi yazarı Herkül Millas kelimelerle çözüm arama, öze değinmeyen aldatmacalar olarak da algılanabilir. Ayrıca astarı yüzünden pahalı olabilir diyerek devam ediyor, Kaldı ki “Türkiyeli” olan biri “Türkiye vatandaşı” olmayabilir, mesela Alman olabilir; her “Yunanlı”, Yunanistan vatandaşıdır, ama bir “Yunanistanlı”Fransız vatandaşı olabilir. “Türk” kelimesi gerçekten kapsayıcı bir uygulamanın simgesine dönüşmüş olsaydı, yani yalnız lafta veya Anayasa'da bir cümle olarak kalmasaydı bugün “Türk” kelimesi sorunlu olmazdı diyor, bence haksız sayılmaz .
Tarihte Türk’ün icadı” makalesinden aşağıya alıntı yaptığımız Ayşe Hür’ün yazdıkları bu coğrafyadaki Türk varlığı ve kimliğinden şüphe edenlere iyi bir cevaptır.
 Oğuz boylarının Anadolu’ya gelmelerinden itibaren, Bizans belgelerinde Tourkoi (Türkler) ve Türkie (Türkiye); Papalık belgelerinde ise barbarorum Turci (barbar Türkler) gibi terimler boy gösterdi Birinci Haçlı Seferi’ne katılan bir papaz Antakya civarındaki savaşlardan sonra 11 Ekim 1098’de günlüğüne “Her yerde Türkler” diyerek not düşmüştü.
 Yüz yıl sonra, bu seferi anlatan Guillaume de Tyr, “Türklerin egemenlikleri altındaki Turquia’dan söz ediyordu. 800 yıl once 1228-29 yıllarında ise bir Haçlı şövalyesi olan Bavyeralı şair Tannhäuser, Haçlı Seferi Şarkısı’nda [Kreuzfahrtlied] şöyle diyordu: “Sert esiyor rüzgârlar/Yüzüme karşı barbarlıktan/Sert ve can yakıcı esiyorlar/Türkiye [Türkei] tarafından...”(Not: Asıl barbarların Bavyera’dan gelip burada yağma peşinde koşan kendileri olduğunu unutmayalım).
Geçen yüzyıllar içinde Batılılarca yazılan bir çok eserde bu insanlar Türk olarak adlandırılmış ve haritalarda Sn.Ortaylı’nın dediği gibi bu bölge ya Türkiye veya Türkmenya olarak belirtilmiştir.
ABD, ekonomik, politik, kültürel ve psikolojik açıdan Amerikan egemenliğine ve küreselleşmeye büyük tehditler barındırdığı düşüncesiyle dünya egemenliğine ve küreselleşmeye temel engel olarak "ulus-devlet yapılanmasını" görmektedir.
Bu maksatla ulus-devletin güçsüzleştirilmesi, etkisizleştirilmesi, yönetme yeteneklerinin engellenmesi amacıyla uygulamaya koydukları projeler inşallah ters tepecektir.Hiç kimse kendi vatanında ikinci sınıf insan durumuna düşürülmeyi hazmedemiyeceğinden PKK sempatizanı ırkçı-bölücü 3-5 kürtçüye şirinlik olsun diye bu milletin kimliğiyle oynamamalıdır.
Birinci Dünya Savaşısırasında, Kafkas Cephesi’nde bulunan yazar Şevket Süreyya, cephede Anadolu köylülerinden oluşan bir grup askerle konuşurken onlara sorar: “Hangi millete mensupsunuz? her kafadan bir ses çıkar”. Yazar işi kolaylaştırmayı dener: “Biz Türk değil miyiz?” Askerler hep bir ağızdan cevap verirler: “Estağfurullah!” Geçen 100 yıldan sonra tekrar bu noktaya dönmenin kime ne faydası olacak?
Sayın Cumhurbaşkanı Gül’ün “en iyi tarif 1924 anayasasında var” diyerek işaret ettiği, Büyük Önder Atatürk’ün millet tanımı ve milliyetçilik anlayışına uygun olan “Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle (Türk) ıtlak olunur şeklinde tanımlıyor.Bizim söylemek istediğimiz de bundan başka bir şey değil. Anayasa Komisyonuna davet edilen Rum Ortadoks kilisesi Patriği Bartholomeos’un bile , “Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes, din, mezhep, dil ve etnik köken gözetilmeksizin Türktür. Türklük bütün Türk vatandaşlarının beraberce varlığının ve dayanışmasının ifadesidir” dediği halde farklı bir kimlik arayışına gerek varmı???
Süheyl ÇOBANOĞLU


1039 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

KADIN OLMAK ZOR - 08/03/2016
KADIN OLMAK ZOR
Al Sana Soykırım - 01/03/2016
Al Sana Soykırım
6-7 Eylül'ü biliriz de 29 OCAK'ı Neden Bilmeyiz - 29/01/2016
6-7 Eylül'ü biliriz de 29 OCAK'ı Neden Bilmeyiz
KOPMAYACAĞIZ - 26/01/2016
KOPMAYACAĞIZ
İSLAMI KUŞATAN FİTNE - 14/01/2016
İSLAMI KUŞATAN FİTNE
DERDİNİZ NE ??? - 24/09/2015
DERDİNİZ NE ???
MEDENİYET DEDİĞİN... - 14/09/2015
MEDENİYET DEDİĞİN...
HANİ KARDEŞTİK !!! - 14/09/2015
HANİ KARDEŞTİK !!!
TOK, AÇIN HALİNDEN ANLAMAZMIŞ - 30/08/2015
TOK, AÇIN HALİNDEN ANLAMAZMIŞ
 Devamı