• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://twitter.com/rumelibalkanfed

                      
RUMELİ BALKAN DERNEKLERİ FEDERASYONU

Hakkımızda

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu; Rumeli ve Balkan Derneklerinin uzun süreden beri yaptıkları çalışmalar neticesinde, Rumeli-Balkan camiasının sorunlarına daha etkili çözümler üretebilmek ve daha köklü bir şekilde yaklaşabilmek için ortak hareket edilmesi düşüncesiyle 2006 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

Yapılan ilk toplantıda Geçici Yönetim Kurulu oluşturulmuş ve faaliyetlerini hızlandırılması kararı alınmıştır. Federasyon Başkanlığına Av. Özcan PEHLİVANOĞLU ve Başkan Vekilliğine E.Albay Süheyl ÇOBANOĞLU getirilmiştir.

Kurucular:

1- Özcan PEHLİVANOĞLU
2- Süheyl ÇOBANOĞLU
3- Necmettin SÖNMEZ
4- Yüksel PEKTEZEL
5- Sabahattin BORA
6- Yusuf SAVAŞ
7- Prof.Dr.Hayati DURMAZ
8- Rafet ULUTÜRK
9- Alptekin CEVHERLİ
10- Fatih ALKIŞ (Kütahya)
11- Enver ERDOĞAN (Kütahya)
12- Bahadır KAPTAN (Kütahya)
13- Osman BÖLÜKBAŞI
14- Ekrem BEŞKARDEŞ
15- Raşit ŞENBAŞ
16- Besim SADIKER
17- Recep AKAN
18- Rıdvan DÜŞOVA
19- Hasan YENİCİLER
20- İzzet Caner KÜÇÜKGENÇOĞLU
21- Ahmet AYDIN
22- Rıfat YAKUPOĞLU
23- Mehmet ER
24-Rasim ULUSOY
25- Mukadder KAŞELER
26- Eyüp UÇAK
27- Süleyman UÇAK
28- Osman GÜREL
29- Dr.Fatih ÖÇLÜ
30- Ömer GAZİLER
31- Hüsnü BERSE
32- Yüksel MUMCUĞLULLARI
33- İdris KAHRAMAN(Vefat/2010)
34- Ekrem UYGUR
35- Sabri YILMAZ
36- Hikmet UĞURLU
37- Servet ASARTEPE
38- Ahmet KAŞ
39- Harun ASARTEPE
40- Prof.Dr. Cahit BABUNA
41- Dr. Necati ÇETİNGÖZ
42- Şevket ŞENGÜL(Vefat/2010)
43- İsmail İŞCAN
44- Ahmet ÖZTÜRK
45- Sebahattin ACELE
46- Rüştü BULUR


FEDERASYON GENEL BAŞKANLARIMIZ

1. 2006 -2008 - Özcan PEHLİVANOĞLU
2. 2008 -2011 - Süheyl ÇOBANOĞLU
3. 2011 -2014 - Ayhan BÖLÜKBAŞI
4. 2014 -2017 - Ayhan BÖLÜKBAŞI
5. 2017 -2020 - Kamuran ATAKAN
6. 2020 -........ - Kamuran ATAKAN

Rumeli-Balkan-Trakya Sivil Toplum Örgütlenmesi

1352'de Gelibolu'dan başlayıp Balkanlar ve Avrupa'ya doğru ilerliyen yolculuğumuz, 1699 Karlofça ile Orta Avrupa'dan, 1774 Küçük Kaynarca sonrası balkanlardan geri çekilişe dönmüş ve acılarla yakın tarihlere kadar sürmüştür.

1877-1878 Osmanlı Rus savaşından 1912-1913' e kadar 35 yıl içinde de 350 yıllık Türk Vatanının yıkılışı, Rumeli Türklüğünün imha ve tehcirle dağıtılışı, insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden biri ve korkunç bir soykırım olayı olarak tarihimizin en büyük felaketine dönüşmüştür.

Osmanlı döneminde yaşanan trajediye ilave olarak Cumhuriyet döneminde de mübadele ve göç anlaşmaları ile değişik tarihlerde Balkan ülkelerinden gelen ve Türkiye’de toplam 35 milyon civarında olduğu değerlendirilen insanlarımız yurdun dört bir tarafına dağılmıştır. Göçmenliğin neden olduğu ekonomik, sosyal, kültürel sıkıntıları aşma mücadelesi içinde ömürlerini tüketen birinci kuşak yeni yurtlarında var olma ve hayat mücadelesinden başını kaldıramamıştır.

Göçlerin yoğun olduğu dönemlerde kurulan birtakım dernekler, yeni gelen hemşehrilerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla, barınacak yer, kısa süre için iaşelerinin temini , ortak kültürlerini yaşatma , sıkıntıları çözme çabası içinde olmuşlardır.

Bölgemizde ve dünyada bilimsel, ekonomik, siyasal, sosyal ve toplumsal koşullar sonucu, hızlı bir değişimin ve dönüşümün yaşandığı, sivil toplum örgütlerinin ön plana çıktığı ve hatta AB ölçeğinde bakıldığında siyasete eş bir değer taşıdığı gerçeğiyle karşılaşılmaktadır.

Bu nedenle Rumeli-Balkan-Trakya Toplumunun örgütlü bir yapı içinde organize olması, Balkanlarla Türkiye arasında köprü oluşturması ihtiyacı doğmuştur. Yıllar öncesinden beri seslendirilen bu ihtiyaç, derneklerin mevcut yapısının dışında daha büyük çaplı üst çatı örgütlerinin kurulmasını gerektirmiştir. 2006 yılında Rumeli Türkleri Derneğinin öncülüğünde 14 dernekle kurulan RUMELİ BALKAN FEDERASYONU, yoğun katılım talepleriyle  50 üyeye ulaşmıştır. Halen katılım kararını almış veya dilekçelerini vermiş olup bekleyenlerle birlikte yakın zamanda çok daha fazla sayıda derneğin tek bir çatı altında toplanması mümkün olacaktır.

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu ;

a. Rumeli Balkan coğrafyasından anavatan Türkiye’ye göç etmiş insanlar tarafından kurulan unvanında Rumeli – Balkan, Trakya ve coğrafi yerleşim alanlarının ismini taşıyan dernekler tarafından; ulusal ve uluslararası alanda işbirliği yapmak sivil inisiyatif oluşturmak, toplum ve ülke menfaatlerinin ön planda tutulduğu faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu ülke içinde kendi amacına benzer faaliyetlerde bulunan diğer derneklerle ve üst kuruluşları ile işbirliği içinde olacaktır.

b. Ülkemizin balkanlara ve orada yaşayan soydaş ile akraba topluluklarına ilişkin sivil politikalarının oluşmasına katkı sağlanacaktır.

c. Aynı amaçla Rumeli-Balkan, Trakyalı hemşerilerimiz tarafından yurtdışında kurulmuş sivil toplum kuruluşları ve onların irtibatlı olduğu üst kuruluşlar ile ilişkiler kurulması

d Derneklerin milli menfaatler yararına yapacakları çalışmaların üst kuruluş olarak yönlendirilmesinin ve gerçekleştirilmesinin sağlanması

e. Balkan coğrafyasına yönelik akademik çalışmaların planlanması ve verim alınabilmesi yönünde tedbirler alınması ile Balkanlara yönelik stratejik araştırma enstitülerinin kurulması, çalıştırılması, bilimsel kurulların oluşturulması ve yüksek öğrenim kurumları ile işbirliğine gidilmesi.

f. Rumeli –Balkan, Trakyalı hemşerilerimiz tarafından kurulan tüm dernekler ile vakıfların çalışmalarının izlenmesi, katkı sağlanması ve bu çalışmalardan verim alınması yönünde çaba gösterilmesi,

g. Ülke içinde, Balkan ülkelerinde ve yurtdışında federasyon amaçları yönünde çalışmak üzere temsilcilikler açılması, yurtdışında ve özellikle Balkan ülkelerinde sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle işbirliğine gidilmesi,

h. Benzer gayelerle kurulmuş Rumeli – Balkan federasyonları ile üst kuruluşlar oluşturmak ve diğer sivil inisiyatife ilişkin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği değişik faaliyet ve organizasyonlar gerçekleştirmek ve bu tür çalışmalara katılmak,

ı. Faaliyet alanlarında bülten, broşür, dergi, kitap, gazete ve neşriyatta bulunmak, radyo ve televizyon yayınları gerçekleştirmek, programları yapmak.

Gibi yukarda sayılan çalışmaları yapmaktadır.

Bu yapıyı geliştirerek, Türkiye genelinde birlik ve beraberliğin tesisini sağlamak, Balkanlarda yaşamını devam ettiren kardeşlerimizin haklarını korumak ve sorunlarının çözümüne daha çok katkı sağlamak amacıyla aldığı karar gereğince, Rumeli Balkan Federasyonu, "Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu"na katılmış ve 32 ilde 200'ün üstünde dernekle birlikte organize olarak büyük bir çatı oluşturulmuştur.

Birlikten kuvvet doğar özdeyişi ışığında M.Kemal ATATÜRK'ün "NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE" felsefesi ve Türkiye'nin ülkesi ve milletiyle bölünmezliğinin çimentosu olma kararlılığı ile bu güzel birlikteliği, siyaset, bürokrasi, ekonomik ve sosyal hayatta daha ileriye taşımak, tüm kesimlerle kucaklaşıp kaynaşmak Rumeli Balkan Türkleri Federasyon ve Derneklerinin vazgeçilmez idealidir.

Ahenkli, uyumlu, etkili işbirliği ile hoşgörü, sevgi, saygı ve dayanışma içersinde; uzlaşmadan yana fakat bölerek birleşme arayışlarına karşı olmak Federasyonun temel prensiplerindendir. Hiç bir kişiye veya topluma faydası olmayan, kin ve nefrete varan husumete, kavgaya ve kavgacılara, kısır çekişmelere, kişisel hesaplaşmalara, örgütlü yapının kişisel amaçlı kullanılmasına bu yapı içinde yer yoktur.

Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle komşuları ile güven esasına dayalı bir işbirliğinin, hem yurdumuz hem de ilgi alanımız olan Balkanların güven ve istikrarına ve ekonomik gelişmesine olumlu katkıları inkar edilemez. Rumeli Balkan Türkleri Federasyonu ve üye Dernekleri; tutarlı, dengeli, yapıcı tavırlarıyla Türkiye'nin Balkanlar politikasına olumlu katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Prof. Huntington'un gelecekteki çatışmaların din, dil, tarih ve geleneklerle birbirinden ayrılan medeniyetlerin oluşturduğu fay hatları boyunca meydana geleceğini öngören "Medeniyetler Çatışması" tezini ters çevirme kararlılıgındayız.

Rumeli-Balkan veya Trakyalı olarak olarak yüzyıllardır yaşadığımız çok uluslu, çok kültürlü, çok dinli ortamda geliştirdiğimiz ortak yaşam bilinci ile çatışma değil, barış ve huzuru yaşatma geleneğinin mirasçısı ve Türkiye’nin çimentosu olmaya talibiz.