• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Rumeli-Balkan-Dernekleri-Federasyonu-957187054375801/
  • https://twitter.com/rumelibalkanfed

                      

BULGAR İSTİHBARAT SERVİSİ “DS” NİN GİZLİ ARŞİV BELGELERİ- (9)
BULGAR İSTİHBARAT SERVİSİ “DS” NİN GİZLİ ARŞİV BELGELERİ- (9)
 
BULGARİSTAN’DA TÜRK VE MÜSLÜMANLARA UYGULANAN ASİMİLASYONUN 30. YILDÖNÜMÜNDE YAYINLANAN BULGAR İSTİHBARAT SERVİSİ “DS” NİN GİZLİ ARŞİV BELGELERİ
 
Belge No:92 MVR (İç İşleri Bakanlığı  DS Altıncı Şube 17.01.1985- Sy- 453-460)                      
                                         ÖNERİLER

             “ KONU : Türk-Arap isimlerin değiştirilmesi konusunda yapılacak çalışmalar.

              GENEL OLARAK İŞİN ORGANİZE EDİLMESİ YÖNÜNDEN:
              1- Türk-Arap Adlarının değiştirilmesi ile ilgili çalışmalar MVR (İç İşleri Bakanlığı) organları tarafından Bölge Müdürleri sorumluluğunda yürütülmelidir. Onlara Merkezden

gönderilecek DS (İstihbarat Teşkilatı)’nın Görevli - Ajanları yardımcı olacaktır.

              2- DS Başkan Yardımcısı Merkezden gönderilecek Ajan ve Operasyonları yönetecek, görevlileri seçip denetleyecek ve bölgelere gönderip yönetecektir.

              3- MVR Bölge Yöneticileri hazırladıkları uygulama planları ile DS Merkezden gönderilen birliklerle operasyonlardan önce, operasyon sırasında ve sonrasında tam destek vererek yardımcı olacaklardır.Ayrıca Operasyonların yürütüldüğü yerleşim merkezlerinden, sürekli ve doğru bilgi akışı sağlanması ve oradaki durumun tam olarak aktarılması yönünde çalışmaları gerekecektir.

              4- DS çalışanları sadece ajan-operasyon işleri ile ilgilenecek, zorunlu haller dışında güvenlik ve sair işler MVR tarafından sağlanacaktır.

              5- Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi akışı ve değerlendirme tek merkezden yapılacaktır.

              6- Operasyonlar sırasında ek önlemler alınarak, toplanacak grupların (toplulukların) gösteri yürüyüşü ve sair protesto amaçlı Sofya veya Vilayet Merkezlerine ulaşmalarına hiçbir şekilde izin verilmeyecektir.

              7- Yine operasyonlar sırasında isimleri değiştirilenler tarafından olumsuz tavır ve düşmanca saldırılara maruz kalma ihtimaline binaen Şövenist (milliyetçi) gösteri ve eylemlere katılacak Bulgarların korunması için de gerekli önlemler alınacaktır.

              8- Belediye Başkanları ve Yerel Yönetici Kadrolarının yapılacak operasyonlarda gönderilecek ajanlarımızla birlikte daha fazla çalışma ve işbirliği sağlanmalıdır, imkan dahilinde Üniformalı MVR görevlilerinin operasyonlarda kullanılmaması için özen gösterilmelidir.

              9- Operasyon yapılan ayrı yerleşim merkezleri ve onlara komşu bölgeler arasında (KPP) bağlantısı kurularak, KAT (Trafik Denetim Teşkilatı) imkanlarından yararlanmak suretiyle özel motorlu araçların operasyon bölgelerine girişleri engellenmelidir.

              10- Operasyon yapılan bölgelerde, hangi sebeple olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti, Batılı ve Bağlantısız Ülkeler ile Yugoslavya ve Romanya vatandaşları varsa uzaklaştırılmalı ve bölgeye sokulmamalarının sağlanması gerekmektedir.

              11- Ad değiştirme işlemlerinin yapıldığı bölgelerde operasyonlar sırasında telefon bağlantıları kesilerek,İşlem bittikten sonra da değişik bahanelerle Türkiye ve diğer  Kapitalist ülkelerle telefon bağlantılarına engel olunmalı.

              12-  Bölgelerde Ad değiştirme işlemlerine başlamadan önce, Askerlik Şubelerinden Milliyetçi eğilimli Türkler Yedek olarak kışlalara çağırılmalı ve burada gözetim altında  muhtemel karşı koyma ve suç işlemeleri engellenmelidir.

              13- Türk- Arap ismi taşıyan ve düşmanca eğilimler içine girebilecek şahıslar, sanayide çalıştıkları önemli ve stratejik bütün işlerden, ulaşım, köy kooperatifleri, patlayıcı, yanıcı ve zehirli madde bulunan işyerleri, içme suyu depoları ve barajlardan süratle uzaklaştırılmaları gerekmektedir.

              14- Daha önce terörle mücadele için hazırlanan yönetmelik ve talimatlar, Türk- Arap adlarının değiştirilmesi sürecinde de aynen uygulanmalı.

        Yerel Yönetici, Parti temsilcileri ve Devlet görevlileri üst düzey korunması için süratle önlemler alınmalı. (Operasyon bölgelerinden) Sürekli ve düzenli bilgi akışı sağlanarak

Terörist eylem hazırlıklarının önü kesilmelidir”.
 
               17.01.1985 tarihli  DS Altıncı Bölüm Başkanı Gen.-Mayor A.Musakov,

Tarafından hazırlanan belgede Bulgaristan’daki Türklerin Türk-Arap adlarının değiştirilmesi sürecinde yapılması gerekenler konusundaki genel öneri paketinin yanında bir de Sofya DS Merkezden gönderilecek Bölgelerdeki Ajan-Operasyon çalışanlarının uymaları gerekenler de
10 madde halinde tek- tek sıralanmıştır. Belgenin bu kısmını daha fazla bilgi aktarabilmek amacıyla ana metne bağlı kalınarak ve kısaltmak suretiyle aktarmaya çalışacağız:
 
              AJANLAR YÖNÜNDEN:  

              Ajanların en ufak terör eylemi, kitlesel kargaşa yaratılması, yasa dışı eylem  hazırlığından şüphe etmeleri halinde derhal harekete geçerek işlem yapmaları istenmektedir.

              Yine teşkilatta yer alan ve Türk-Arap adları taşıyanlar da toplanarak, partinin bu konudaki politikaları ve süreç anlatılmalı. Aynı zamanda onların da isimlerini değiştirmeleri ve aktif olarak sürece destek vermeleri için gerekli çalışmaların yapılması istenmektedir. Aralarından tereddüt edenler varsa özel çaba harcanarak, ödeme gibi yöntemler uygulanmalı. 

              Bölgelerde çalışacak ajanların çok karmaşık ortamda görev yapacakları anlatılarak, her zaman telefon dahil görüşme imkanı olmayabileceği ve diğer haberleşme yöntemlerini kullanmaları, gerektiğinde haber ulaştırmak ve sağlık yardımı için zorunlu hallerde milliyetçi Bulgarlar, yerli parti temsilcileri, mahalli idarecilere başvurabilirler, ancak bu durumda dahi ulaştıracakları bilgiler okunamaz ve şifreli olmalıdır, böylece bütün gücünü seferber etmelidir.

              Bölgelerde yeni ajan kazandırılacaksa, yerli otorite ve liderler, geniş kitlelere hitap edenler arasından seçilmeli, bazılarına maddi çıkar sözü de verilebilir. Eylem gerçekleştirmek için, bunu yapacak uygun şahıslar tespit edilerek bilinen yöntemlerle teşkilata kazandırmalıdır.

              Milliyetçi Türk Gençler, Aydınlar, Müslüman Din Adamları ve diğer şahıslar, topluma önderlik edebilecekler, tespit edilerek bütün hareketleri gözlenmeli ve tam ajan kontrolüne alınmalıdır. Bilgi elde edebilmek amacıyla Ajan- Bulgarlar da kullanılabilir, tespit edilen milliyetçi eğilimlilerden iyi ilişkiler tesis etmek suretiyle yapılabilir.

              Ajanlar sıkı denetim altına alınmalı, bilinçli olarak yanlış bilgi verenler (dezenformasyon) veya ihanet derecesinde bulunanlara karşı sert önlemler alınmalı, tutuklama, Mahkemeye sevk ve Belene Adasına sürülme gibi yöntemlere başvurulmalıdır. Yine ajanların uygulama bölgesinde iş bittikten sonra başka bölgeye aktarma ve merkeze gönderme ile merkezden yeni birlikler sevk etme yöntemleri de uygulanmalıdır.

             Arşivde yer alan 92 numaralı Gizli Belgede, partinin almış olduğu ve en son Türklerin Ad Değiştirme Yönündeki Kararlarını uygulamak için bütün devlet mekanizmasının seferber edildiği,bütün kanunların askıya alındığı  ve  MVR Bölge Müdürleri operasyon bölgelerinde bütün gücünü seferber ederek güvenliği sağlamakla görevli olduğu, esas Ad Değiştirme görevi DS Gizli Servis ajanlarına verildiği. Operasyonlar sırasında daha önce de belirtildiği gibi genelde dehşet boyutunu artırmak için gece uygulaması tercih edilmekte, Milis Kuvvetleri, Kızıl bereliler, Tank ve Mekanize birlikler tarafından  bölge ablukaya alınmakta, bölgenin elektrikleri, telefonları kesilmekte, vatandaşların, şahsi motorlu araçları ve yabancıların  giriş çıkışları yasaklanmakta ve bu şartlarda “Gönüllü Türk- Arap adları değiştirilmektedir”. 

  
                                 
01.07.2014
                                                                              Ömer DORUK 
  
1903 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın