• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Rumeli-Balkan-Dernekleri-Federasyonu-957187054375801/
  • https://twitter.com/rumelibalkanfed

                      

BELGRAD KALESİNİ SADECE YENİÇERİLER FETHETMEDİ!

Show TV’nin “Muhteşem yüzyıl” dizisinin 9.02.2011 tarihinde seyretmiş olduğum 5. bölümünde “Belgrad kalesini yeniçeriler fethetti”, denildi.Tarihçi olmayışım bir yana, tarih âşığı olarak şanlı Türk tarihine bu gibi büyük bir hakaret karşısında seyirci kalamazdım.

Tuhaftır ki, Belgrad kalesi savaşına ilişkin sunulan sahnelerde atlı sipahiler büyük çoğunluktaydı. En iyisi sözü uzatmadan tarih verilerine eğilelim: “Sipahi-süvari askeri. Osmanlı imparatorluğunda tımar sahibi Sipahiler, savaş zamanında öşürünü (yani toprak ürünlerinden hazine giderleri için alınan 10’da 1 oranında vergi aldıkları topraklardan yetişme hayvanlarla savaşa katılır. Sipahi ağası, Osmanlı devletinde kapıkulu süvarilerinin birinci bölüğü olan sipahi bölüğünün kumandanına verilen ad.” (Meydan Larousse, cilt 11, sayfa 376);

“Akıncılar, Türk asıllılardan seçilir belli ocaklar halinde teşkilatlandırılırdı. Akıncılık hizmeti babadan oğula geçerdi. Savaşta, ordunun ilerisinde 3-4 günlük mesafe ile keşif görevi yapar ve ordunun yürüyeceği, ana yön üzerindeki meskün yerlerde depolanmış erzakın ve tarlaların düşman tarafından tahribine engel olur, köprü ve geçitlerin güvenliliğini sağlarlardı. Atları, çok uzun mesafeleri kolaylıkla aşabilecek güçte yetiştirildiğinden, düşman ülkesi içerisinde beklenmeyen bölgelerde baskın halinde meydana çıkarak, şaşkınlık, korku ve dehşet yaratırlardı. Akıncılar, barışta daha çok Rumeli’deki çiftliklerinde uğraşırlar, fakat bunlardan herhangi bir vergi alınmazdı, çünkü akıncıların maaşları yoktu. Osmanlılarda ilk akıncı beyi Evrenus Bey’di”. (Uzunçarşılı, Osmanlı tarihi, cilt I, sayfa 563-585).

Yazımızı yine en güvenilir Türk tarihçilerinden kabul görülen Uzunçarşılı’nın 1521 yılında olagelen Belgrad fethine ait sözleriyle noktalamayı uygun buluyorum: “Nitekim Kanuni Sultan Süleyman’nın Belgrad seferinde Nakkaş Ali Bey kumandasında olarak 12 000 yaya azap gelip Belgrad alındıktan sonra bunlardan bir kısmı muhafız olarak burada alıkonulmuştur”.

 

(http://www.yeniakinci.blogcu.com/)