• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://twitter.com/rumelibalkanfed

                      
RUMELİ BALKAN DERNEKLERİ FEDERASYONU

III. ULUSLAR ARASI BALKANLAR VE GÖÇ KONGRESİ (PROGRAM)

III. ULUSLAR ARASI BALKANLAR VE GÖÇ KONGRESİ (PROGRAM)

“Sürgün, Soykırım ve Asimilasyon”

 

05-07 Kasım 2014

İstanbul

 

3rd International Congress on the Balkans and Mass Immigration

“Deportation, Genocide and Assimilation”

05-07 November 2014

Istanbul

 

Kongre Onursal Başkanı

 

Prof. Dr. Yunus SÖYLET

(İstanbul Üniversitesi Rektörü)

~

Kongre Başkanı

 

Prof. Dr. Ali ARSLAN

(İstanbul Üniversitesi)

~

 

Tertip Kurulu

Ayhan BÖLÜKBAŞI (Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Bşk

A.    Fettah DİNDAR (Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Bşk. V.)

 Selim AHMETOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

 H. Hakan ULUTİN (İstanbul Üniversitesi)

 

Kongre Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ali ARSLAN (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Nedim İPEK (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer TURAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Frances TRIX (Indiana Üniversitesi)

Prof. Dr. Halil BAL (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Tufan GÜNDÜZ (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Arzu TERZİ (İstanbul Üniversitesi)

 Prof. Dr. M. Sıtkı BİLGİN (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Mahir Aydın (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Hatice ORUÇ (Ankara Üniversitesi)

Doç.Dr. Ali Satan (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Mucize ÜNLÜ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet EFİLOĞLU (Bülent Ecevit Üniversitesi)

Doç. Dr. Chris MILLER (University of Texas-Pan American)

Doç. Dr. Tamer BALCI (Texas Üniversitesi)

Doç. Dr. Fatih M. SANCAKTAR (İstanbul Üniversitesi)

 Doç. Dr. Mustafa SELÇUK (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. İsmail Mangaltepe (İstanbul Üniversitesi)

Yrd Doç. Dr. Recep Çelik (Yalova Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Neriman Hacısalihoğlu (İstanbul Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Bülent YILDIRIM (Trakya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman BOZKURT (İstanbul Üniversitesi)

 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nam (İstanbul Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Erhan GÜLLÜ (İstanbul Üniversitesi)

 

KONGRE PROGRAMI

Kongre Açılışı

05 Kasım 2014 Çarşamba

11.00-12.30

Yer:

 İstanbul Üniversitesi

Vezneciler Yerleşkesi

Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu

 

 

AÇILIŞ KONUŞMALARI

 

Prof. Dr. Ali ARSLAN

(Kongre Başkanı)

 

~

Ayhan BÖLÜKBAŞI

(Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı)

 

~

Prof. Dr. Yunus SÖYLET

(İstanbul Üniversitesi Rektörü)

 

~

PROTOKOL KONUŞMALARI

 

(ÖĞLE YEMEĞİ)

12.30-13.30

 

Kongre Açılış Oturumu

05 Kasım 2014 Çarşamba

13.30-15.30

Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu

Oturum Başkanı

Ayhan BÖLÜKBAŞI

~

Konuşmacılar

Prof. Dr. Smail ÇERİÇ – Bosna ve Hersek

“20. Asrın Bitiminde Bosna’da Soykırım”

~

Prof. Dr. Nada TOMİÇ – Karadağ

“Karadağ’dan Türkiye’ye Göçler”

~

Doç. Dr. Abdülmecit NUREDDİN – Makedonya

“Sosyo-kültürel Paradigmalar Işığında

Makedonya’dan Türkiye’ye Göçler”

~

Doç. Dr. İbrahim YALIMOV - Bulgaristan

~

Ahmet METE – Yunanistan

(İskeçe Müftüsü- Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı)

“Batı Trakya’da Türklere Uygulanan Baskılar ve Asimilasyon”

~

Olga Radova – Moldovya

“Tuna Ötesi Göçmenleri ve Gagavuzlar:

19. Yüzyıl Sonları - 20. Yüzyıl Başları”

~

Akşin ALAZADE- Azerbaycan

“Sovyetler Birliği Döneminde Türkler ve Hocalı Katliamı”

~

Av. Özcan PEHLİVANOĞLU

“Sözde Ermeni Soykırımı İddialarıyla Örtülen Gerçek Soykırım”

~

Süheyl ÇOBANOĞLU

“Aldatma ile Örtülen Yunan Yayılması”

 

6 Kasım 2014 Perşembe

Yer: Avrasya Enstitüsü Konferans Salonu

 

I.Oturum: 09.30-10.30

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Halil Bal

 

Konuşmacılar

Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ - Karadeniz Teknik Üniversitesi

“20. Yüzyılın İlk Yarısında Batı Trakya Türklerinin Yaşadıkları”

~

Prof. Dr. Halil BAL - İstanbul Üniversitesi

“Bulgaristan’da Türk Kültürünün Asimilasyonu”

~

Yrd. Doç. Dr. Önder ÇETİN – Fatih Üniversitesi

“Hatırlama, Unutma ve Affetme Arasında Boşnakların Soykırım Tecrübesi ve Bir Söyle Kurucu Aktör Olarak Boşnak Ulemasının Rolü”

~

Yıldırım AĞANOĞLU – Başbakanlık Osmanlı Arşivi

“Balkan Harbi ve Mübadele Sonrasında Yaşanan Göçlerin, Muhacir ve Mübadiller Üzerindeki Travmatik Etkisi”

~

Değerlendirme – 15 dk.

~

Çay- Kahve Arası – 15 dk.


II. Oturum: 11.00-12.00

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Hikmet Öksüz

Konuşmacılar

Yrd. Doç. Dr. Hasan DEMİRHAN- Kırklareli Üniversitesi

“Yunan İsyanı’nda Türklere Yapılan Katliamları Himayeye Bir Örnek: İngiltere”

~

Dr. Yaşar KALAFAT

“Türk Kültür Coğrafyası-Türk Kültürlü Akraba Halklar Tanımı Kapsamında

Karşılaştırmalı Torbeş ve Pomak Halk İnançları”

~

Prof. Dr. M. Sıtkı BİLGİN, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

“Pomaklar ve Asimilasyon Uygulamaları”

~

Dr. Entela MUÇO- Tiran-Arnavutluk

“Yunanlıların Soykırım ve Asimile Politikalarına Bir Örnek: Çam Arnavutları”

~

Değerlendirme – 15 dk.

~

 (ÖĞLE YEMEĞİ)

 

        12.30-13.30

 

III. Oturum: 13.30-14.30

Oturum Başkanı

Prof. Dr. M. Sıtkı Bilgin

 

Konuşmacılar

Doç. Dr. Mucize ÜNLÜ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

“Balkan Kavramı ve Türevlerinin Farklı Anlamları Üzerine”

~

Doç. Dr. Hatice ORUÇ - Ankara Üniversitesi

“Sırp Emareti’nden Müslüman Nüfusun Tahliyesi (1862-1867)”

~

Doç. Dr. Ahmet EFİLOĞLU- Bülent Ecevit Üniversitesi

“Balkan Savaşları Sırasında Trakya’da Yaşayan Rumların Türklere Yönelik

Soykırım Faaliyetleri”

~

Doç. Dr. Muhammed DERRAC – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

“Cezayir’de Yaşanan Soykırım ile Balkanlarda Yaşanan Soykırımların Karşılaştırılması Üzerine Değerlendirmeler”

-

Değerlendirme – 15 dk.

Çay- Kahve Arası – 15 dk.

IV. Oturum: 15.00-16.00

Oturum Başkanı

A.Fettah Dindar

 

Konuşmacılar

Prof. Dr. Nedim İPEK – Ondokuz Mayıs Üniversitesi

“Balkanlarda Nüfus Hareketleri ve Kavramlar”

~

Prof. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ - İstanbul Üniversitesi

“Mora’da Katliam ve Sürgün 1821-1844”

~

Yrd. Doç. Dr. Yakup KURT - Namık Kemal Üniversitesi

“Edebi Bakış Açısıyla Balkanlarda Savaş ve Göç Olgusu”

~

Yrd. Doç. Dr. Recep ÇELİK - Yalova Üniversitesi

“Balkanlardan Anadolu’ya Yapılan İkinci Kırım Göçleri”

~

Arş. Gör. Selim AHMETOĞLU – İstanbul Üniversitesi

“Girit’in Yunanistan’a İlhak Girişiminin Anadolu’da Doğurduğu Tepkiler: Trabzon Örneği”

Değerlendirme – 15 dk.

~

Çay- Kahve Arası – 15 dk.

~

Değerlendirme Oturumu: 16.30-17.30


07 Kasım 2014 Cuma

 09:30-11:30

Oturum Başkanı

Ayhan Bölükbaşı

Konuşmacılar

Gökhan AYGÜN

(Küçükçekmece Gönül Birliği Dernekler Platformu Gn. Bşk.)

“Türkiye’de Sivil Toplum Örgütçülüğü”

~

Sinan TÜRKMEN

(Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Zeytinburnu Şubesi Başkanı)

 “Yunanistan Batı Trakya’da Sivil Toplum Örgütçülüğü”

~

Nurten REMZİ

(Bulgaristan Şumnu Kültür Derneği Başkanı)

“Bulgaristan’da Sivil Toplum Örgütçülüğü”

~

Gülten ABDULLAH

(Romanya Kültür Derneği Başkanı)

“Romanya’da Sivil Toplum Örgütçülüğü”

~

Dr. Elise AYHAN

(Hollanda Rumeli Türkleri Derneği Başkanı)

“Hollanda’da Sivil Toplum Örgütçülüğü”

~

Suzan MUSLİ

(Makedonya Türk Kültür Derneği Başkanı)

“Makedonya’da Sivil Toplum Örgütçülüğü”

~

Turan TÜRE

(Belçika Rumeli Türkleri Derneği Başkanı)

“Belçika’da Sivil Toplum Örgütçülüğü”

~

Hüseyin ADALI

(Almanya Rumeli Türkleri Derneği Başkanı)

“Almanya’da Sivil Toplum Örgütçülüğü”

~

Değerlendirme -15 dk.

~

Kapanış

  
2314 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın